за Христос

Библейски Речник / Рака

Дума, произлизаща от една Еврейска дума, която значи суетен, безделник, безполезен. В Съдии 11:3, е преведена "безделници". Думата изразява презрение. Христос казва в Матей 5:22, който рече на брата си "Рака", се излага на съд.


« Назад