за Христос

Библейски Речник / Разслабление

Разслаблението, е една болест, която удря понякога една страна или един дял на тялото, а по някога цялото тяло; поврежда силата на движение, или силата на чувствуване, или пак и на двете. То е една от най-трудно церимите болести, но Спасителя я изцеляваше с една дума - Матей 4:24 Матей 12:10; Марк 2:3-12. "Изсъхналата ръка" - Марк 3:1, вероятно беше следствие на разслабление. Има също разслабление и на душата, и тази болест може да я изцели Великият Лекар и само той.


« Назад