за Христос

Библейски Речник / Разпознаване на духове

То е било една особена дарба, която Св. Дух е давал на някои членове от Ранната църква, за да могат да съдят за верността на онези, които изповядаха любов към Христа, и които претендираха, че проповядват по боговдъхновение - 1Йн. 4:1; 2Йн. 7cт. Виж и Деяния 5:1-10 Деяния 13:6-12, и Дух VII.


« Назад