за Христос

Библейски Речник / Разводно писмо

Мойсей позволяваше на евреите да напускат жените си - Второзаконие 24:1-4. Христос обаче е обявил, че мъжът не бива да напуска жена си, освен по причина на прелюбодейство - Матей 5:31,32.


« Назад