за Христос

Библейски Речник / Равия

Един внук на Мойсей и единствен син на Елиезер; многочисленото му потекло, се споменава като знак на божествена благодат - 1Летописи 23:17.


« Назад