за Христос

Библейски Речник / Рав

Думата рав на еврейски значи началник; така Навузардан беше началник на телохранителите - 4Царе 25:8, на еврейски рав-табахим; така Асфеназ беше началник над скопците, а Даниил беше началник на влъхвите - Даниил 1:3 Даниил 5:11. В един по-късен период, това название започнало да се употребява в Еврейските училища за почест на учителите. Имаше много различия и степени; думата рав се считаше за най-малко почетна, а думата рави, която значи "учител мой", показваше по-голяма почест. Друг вид на тази дума беше рабан или рабон, от която произлиза също "равуни" - Йоан 20:16. То се считаше като най-високо название за почитание, и не се даваше на повече от седем лица, които принадлежаха на прочутата школа на Хилел, и бяха пре-много отлични по чин и по наука. Виж Гамалиил. Най-общото и обикновено название беше "равин", и то е останало между евреите дори до днес - Матей 23:7,8. С него често беше наричан Спасителя, както от учениците си, така и от народа - Марк 9:5 Марк 10:51 Марк 11:21; Йоан 1:38 Йоан 4:31.


« Назад