за Христос

Библейски Речник / Първородство

Правото на първородния син. Между евреите, както и между повечето други народи, първородния син се е ползвал с особени права, и там където многоженството е съществувало, е било много важно да се определят - Второзаконие 21:15-17. Освен бащиното главно благословение - Битие 27гл., и другите малки преимущества, първородният син е бил първо особено посветен на Господа - Изход 13:11-16 Изход 22:29, и първородният син на един свещеник е наследявал баща си в свещеническата служба. Между синовете на Яков, Рувим първородният изгубил правото на първородството си - Битие 35:22 Битие 49:3,4, и Бог го дал на Левий - Числа 3:12,13 Числа 8:18. Второ, първородният син, е имал право да вземе двоен дял от бащиният си имот - Второзаконие 12:17. Трето, той е наследявал чинът и правата на баща си - 2Летописи 21:3. В някои от тези правдини, виждаме преимуществото на Онзи, който е "първородният между много братя" - Римляни 8:29; Колосяни 1:18; Евреи 1:2-6. Всеобщото господство е негово, и едно вечно свещенство. Виж Първороден.


« Назад