за Христос

Библейски Речник / Птици

Както другите животни, и те са били разделени от Мойсей на чисти и нечисти; първите могат да се ядат, а последните не. Главната основа за различие е, че онези които се хранят с жито или със семена са чисти, а онези които ядат плът, риба или мърша, са нечисти. Гургулиците, гълъбчетата, и някои други видове птици, са били назначени в Мойсеевият закон за жертвоприношения - Левит 5:7-10 Левит 14:4-7; Лука 2:24.

Много е трудно да се даде точно определение на различните видове птици, забранени в Левит 11:13-19; Второзаконие 14:11-20, и в първият превод на Еврейските имена.

Мойсей, за да научи израилтяните на човещина, им заповядва, когато намерят птиче гнездо, да не вземат майката с чадата, но да пускат нея, а чадата само да вземат - Второзаконие 22:6,7.

В Еремия 5:27, се споменава за клетки за птици, а в Притчи 7:23; Еклесиаст 9:12, за примки.

С думите "хищни птици", понякога се подразбират разорителни войски - Исая 46:11; Еремия 12:9; Езекил 32:4; Откровение 19:17-19.« Назад