за Христос

Библейски Речник / Пръчка

Отрасъл от дънера или клоните на някое дърво - Битие 30:37; Исая 11:1; Езекил 37:15-22. Тя означава тояга, която се употребява от пътници при ходене - Езекил 29:6; от чародейци - Осия 4:12; от землемери - Псалми 74:2; от овчари - Левит 27:32; Захария 11:10-14; още, като инструмент за наказание - Притчи 23:13 Притчи 29:15; като скиптър - Исая 14:5; и като белег на сила - Псалми 2:9, подпорка и управление.


« Назад