за Христос

Библейски Речник / Пръстени

Пръстените се слагат на пръстите за украшение. Те са се употребявали още от старо време, и това се потвърждава от Св. Писание и от някои светски писания. Когато Фараон предаде на Йосиф управлението на Египет, той извади пръстена си от ръката си, и го сложи на неговата - Битие 41:42. След победата си над мадиамците, израилтяните принесоха Господу верижките, гривните, обеците, пръстените и златните нанизи, които взеха от неприятелите - Числа 31:50. Виж Гривни. Яков отличава един богаташ и сановник по златният му пръстен - Яков 2:2. При завръщането на блудният син, баща му заповяда да го облекат в хубава премяна, и да му сложат пръстен на ръката - Лука 15:22.

Пръстенът се употребявал в древността, както сега, най-вече като печат за потвърждаване на заповеди, патенти, и др. Св. Писание говори за носенето му, като принадлежност повече на царе и на други велики хора; като Египетския цар, Йосиф, Ахаз, Езавел, цар Асуир, и любимецът му Аман, Мардохей, цар Дарий, и др. - 3Царе 21:8; Естир 3:10; Еремия 22:24; Даниил 6:17. Виж Печат.« Назад