за Христос

Библейски Речник / Проповядване

Публично и устно прокламиране на религиозни истини, повечето евангелски - Исая 61:1; Деяния 8:1; 2Коринтяни 5:20; Ефесяни 3:8. Несъмнено, още в най-стари времена, се е наставлявало в религията. Енох пророкува - Юда 14 Юда 15ст., а Ной бе "проповедник на правдата" - 2Петрово 2:5. Често в историята на Мойсей, съдиите, и пророците, се срещат проповеди; до някъде те са били свързани с Еврейския обред - Неемия 8гл. Псалмопенията в храма, поучаваха хората. След плена се издигнаха много Еврейски молитвени домове (синагоги), където всяка събота се четеше и тълкуваше словото Божие. Проповядването на Христос разпнат от онези, които той нарича "свои посланици", в Новия Завет е установено задължение от първостепенна важност (главното Божие средство за обръщението на света) - Марк 16:15; 1Коринтяни 1:21; 2Тимотей 2:2 2Тимотей 4:2.


« Назад