за Христос

Библейски Речник / Приятел

Авраам получава голяма чест, като се нарича "Божий приятел" - Яков 2:23. Исус Христос е сторил тази чест на учениците си - Йоан 15:15. Друга е думата на гръцки, с която Исус Христос казал на Юда: "Приятелю" - Матей 26:50. Приятел в този, и в някои други случаи значи просто "другар". Същата тая дума се повтаря в Матей 20:13 Матей 22:12.


« Назад