за Христос

Библейски Речник / Притчи

Една сбирка от къси и остроумни изречения, които премъдрия Соломон написа по Божие вдъхновение. Казва се, че той изрекъл три хиляди притчи - 3Царе 4:32, (1000г. преди Р.Х.). Първите девет глави на Притчите, са написани на един хубав поетичен стил, и са по-тясно свързани от следващите глави, (10-22), които съдържат само отделни поговорки. Глави 25-29, са Соломонови притчи, събрани по заповед на цар Езекия. Глава 30, се приписва на цар Агур. Глава 31, от "цар Лемуил", е една хубава картина на женското превъзходство. Не се знае под чие попечителство, тази книга е била събрана, така както я намираме в Библията, но няма книга в Стария Завет, която повече да се потвърждава като каноническа, отколкото книгата на Притчите; често Новия Завет се позовава на нея или я загатва - Яков 4:6; 1Петрово 4:8; 2Петрово 2:22; Римляни 12:20; 1Солунци 5:15; Евреи 12:5,6. "Летящите й думи", са богато съкровище от небесна мъдрост, и рядко в действителния живот изниква въпрос, върху който да не хвърлят светлина.


« Назад