за Христос

Библейски Речник / Примирение

В Св. Писание, се нарича възвръщане в съгласие на две лица разногласни помежду си, като се премахнат съществуващите препятствия - 1Царе 29:4. Христос заповяда на всеки човек, който е направил зло на брата си, да се примири и да се опрости с него, и после да принесе дара си на Божия олтар - Матей 5:23,24. В много по-важната работа за примирие с Бога, за да стане възможно човешкото спасение, трябвало един праведен Бог да склони на примирие с грешника, и бунтуващият се грешник да се помири с Бога. Това примирие се извърши с кръвта на Агнеца чрез силата на Святия Дух - Римляни 5:10; 2Коринтяни 5:19; Ефесяни 2:16.


« Назад