за Христос

Библейски Речник / Престол

Знак на царска сила и достойнство, на който сядат владетелите на големи случаи. Соломоновият престол, бил направен от слонова кост, и позлатен със злато; той имал шест широки стъпала, от които всяко едно се пазило с по два златни от страните му лъва - 3Царе 10:18-20. Небето се нарича престол на Бога, а земята негово подножие - Исая 66:1. Още, Божият престол се описва като вечен и основан на правда и справедливост - Псалми 45:6 Псалми 97:2. Виж и Исая 6:2-4; Езекил 1гл. Христос, като Цар небесен, седи на престолът си во веки - Псалми 110:1; Евреи 1:8; Откровение 3:21; и верните му ученици, ще станат съучастници на царската му слава - Лука 22:30; Откровение 4:4 Откровение 5:10. Той забрани на хората, да се кълнат в небето или престолът Му, защото с такава клетва, те не благоговеят пред Бога - Матей 5:34 Матей 23:22.


« Назад