за Христос

Библейски Речник / Прашка

Вид оръжие, което се е употребявало във война, преди изобретяването на пушките. То е било опасно в ръцете на Давид и Вениаминците - Съдии 20:16; 1Царе 17:48-50; 1Летописи 12:2; 2Летописи 26:14.


« Назад