за Христос

Библейски Речник / Пояс

"Препаши чреслата си", в Библията значи приготви се да вършиш работа - 4Царе 4:29; Деяния 12:8, и "да бъдат чреслата ви препасани" - надявайте се и бъдете готови - Лука 12:35. Старите са вярвали, че колкото повече се пристяга някой, толкова по-голяма сила добива, и това тяхно разбиране се изобразява в някои увещания към Християнска доблест и великодушие - Йов 38:3; Еремия 1:17; Ефесяни 6:14; 1Петрово 1:13. Комуто поясът се разпаше, той е уморен и не е приготвен, за да се залови за работа - Исая 5:27. Кожени пояси носили в старо време бедните и пророците - 4Царе 1:8; Матей 3:4. По-богатите са носили памучни или копринени пояси; и копринените пояси често бивали поръбени. Поясите на онези, които се препасват, служат и като джобове или торби: в тях те си държат кесиите и други ситни и дребни неща - Матей 10:9; Марк 6:8. Евреите са препасвали на поясите си и по един нож - 1Царе 25:13; 2Царе 20:8. Писарите носили мастилниците си на поясите си - Езекил 9:2.


« Назад