за Христос

Библейски Речник / Лицеприятие

Съдиите на евреите, имаха наставление да съдят точно според истината и правдата, без да гледат сравнително коя страна от двете има по-голямо богатство, влияние или други преимущества - Левит 19:15; Второзаконие 16:19; Притчи 24:23. Така Бог съди, не според външния изглед и положение, но според сърцето - Деяния 10:34; Римляни 2:6-11. Така човеците трябва да оценяват, и да се отнасят към ближните си, а да се ласкае богатия и влиятелния, строго е осъдено в Св. Писание - Притчи 28:21; Яков 2:1-9; Юд. 16 ст.


« Назад