за Христос

Библейски Речник / Постелник

Царевият постелник, е бил един чиновник над царските спални - Деяния 12:20. В царските дворове, въобще скопци са се употребявали на тази служба - Естир 1:10,12,15.


« Назад