за Христос

Библейски Речник / Поръчител

Един, който става лично отговорен за поведението на другиго - Битие 43:9 Битие 44:32, или за пълното изплащане на дълговете му - Притчи 22:26. Христос е "поръчител на по-добър завет", т.е. в славният завет на милост, той се задължава да понесе всичките дългове на людете си, спрямо божествения закон, за да се опростят и обогатят с всичките заветни блага - Евреи 7:22. Оттука неговото самоволно подчинение на смърт - Исая 53:5,12.


« Назад