за Христос

Библейски Речник / Порта

В старо време, портите на укрепените градове са били дървени - Съдии 16:3, често покрити с дебели железни или медни плочи - Псалми 107:16; Исая 45:2; Деяния 12:10, заключвани с лостове - Второзаконие 3:5; 3Царе 4:13, и защитени от страните със стълбове и кули - 2Царе 18:24,33. Паднеха ли портите в ръцете на неприятеля, градът се считаше вече за превзет - Второзаконие 28:52; Съдии 5:8. Оттова и "порта" понякога значи власт, сила, владичество. Почти в същия смисъл и турското правителство се нарича "Порта". Бог се обещава на Авраам, че потомството му ще обладае вратата на враговете си, т.е. градовете им и крепостите им - Битие 22:17. "Портите на ада" които няма да надделеят над църквата, значи могъществото на ада или самия ад.

В източните страни, пред градските врата е имало едно отворено място, което служело и за тържище и за съдилище - Битие 23:10-18; Рут 4:1-12; Второзаконие 16:18 Второзаконие 21:19 Второзаконие 25:6,7; Притчи 22:22; Амос 5:10,12,15. Там хората се събирали, за да прекарват свободното си време - Битие 19:1, и затова "седящите при портата" са били ленивите, празнословците и пияниците - Псалми 69:12. Бедственото състояние на един град, се е познавало от това, че когато имало беда, там никой не се явявал - Исая 14:31; Еремия 14:2. На градският мегдан при градските врата, началниците и пророците обнародвали постановленията си - Притчи 1:21 Притчи 8:3; Исая 29:21; Еремия 17:19 Еремия 26:10. Не далеч от същото място, но вън от града са ставали и смъртните наказания - 3Царе 21:13; Деяния 7:58; Евреи 13:12. Разтворени врата, са показвали радост - Псалми 24:7,9, и безопасност - Откровение 21:25.« Назад