за Христос

Библейски Речник / Помазание

Помазанието, е било един обичай в общо употребление между евреите и другите източни народи, и оставянето му е било знак на жалеене - Исая 61:3. Те си помазваха косата, главата, и брадата - Псалми 104:15 Псалми 133:2. При тържествата си и увеселенията си, те помазваха цялото си тяло, но по някой път само главата или краката - Псалми 23:5; Матей 6:17; Йоан 12:3. То е било обикновен знак на уважение към гостите - Лука 7:38,46. Помазване на мъртви тела е ставало, за да ги опази от изгниване - Марк 14:8 Марк 16:1; Лука 23:56. Те помазваха царе и първосвещениците при тържественото им посвещение - Изход 29:7,29; Левит 4:3; Съдии 9:8; 1Царе 9:16; 3Царе 19:15,16, също помазваха и святите съдове на скинията и на храма - Изход 30:26. Това помазание на свещени лица и святи вещи, е обозначавало тяхното отделяне и посвещение на служба на Бога, и скъпоценната и благоуханната смес назначена за тази цел, е била забранена за всички други - Изход 30:23-33; Езекил 23:41.

Обичаят за помазване с елей или с аромати, е бил обикновен между гърците и римляните; особено помазването на гостите при тържествата.

"Помазание" в 1Йн. 2:20,27, преносно значи, съобщение на благодатта на Святия Дух с верните, която ги води в пътя на истината и святостта.« Назад