за Христос

Библейски Речник / Плът

Веществото, от което са съставени телата на хората и животните. В Св. Писание, освен обикновеното значение на думата "плът", значи и човешки род - Битие 6:12; Псалми 145:21; Исая 40:5,6, и всичките живи твари на земята - Битие 6:17,19. Думата "плът", често се употребява като противоположна на "дух", както и ние употребяваме душа и тяло - Йов 14:22; и понякога значи нещо живо и чувствено - Матей 26:41, и седалището на телесните страсти - Притчи 5:11; 2Коринтяни 7:1. В Новия Завет "плът", твърде често се употребява за телесните или физическите страсти и прищевки, които отвличат хората от Господа и от светия живот. Плътта (или плътското начало), е противно на духът (или духовното начало) - Римляни 8гл.; Галатяни 5:17.


« Назад