за Христос

Библейски Речник / Плитки места

Възможно е да са опасните песъчливи и вирливи места, в два залива на Африканския бряг, на юг от Малта; те се наричаха, едното по-голямо, другото по-малко плитко място, и древните мореплаватели много се бояха от тези места. Посоката, към която вятъра тласкаше Павел и другарите му, ги заплашваше да ги хвърли в по-малкото плитко място.


« Назад