за Христос

Библейски Речник / Антихрист

Означава противник на Христос. В този смисъл Йоан казва, че е имало още в неговото време много антихристи, които имали антихристов дух, сир. неверници, еретици и гонители - 1Йн. 2:18, 4:3. Те се познавали по това, че отричали Отца и Сина, а също отричали и Христовото идване в плът - 1Йн. 2:22, 4:3. Явно е, че апостолите и първите християни, са очаквали някой голям антихрист, който ще предшествува второто идване на нашия Господ, и когото Павел нарича: "Човекът на греха, син на погибелта" - 2Солунци 2:3. Йоан се основава на този стих в 1Йн. 2:18. Някои добри тълкуватели са на мнение, че антихрист означава една група хора, която се подновява от време на време, с цел да се противи на Христос, която Той ще погуби - Откровение 11 Откровение 13 Откровение 17гл..


« Назад