за Христос

Библейски Речник / Пиянство

В Св. Писание, глупостта на пиянството често се изяснява - Псалми 107:27; Исая 19:14 Исая 24:20 Исая 28:7,8, порочността му се осъжда - Исая 5:22, лошите му следствия се посочват - 1Царе 25:36; 3Царе 16:9 3Царе 20:16, и наказанието му е показано - 1Коринтяни 6:9,10. Пиянството е произхождало както от вино - Битие 9:21 Битие 19:33; Еремия 23:9; Ефесяни 5:18, така и от "сикера" (спиртно питие) - 1Царе 1:13-15; Исая 5:11. Затова на свещениците е било забранено да пият вино и сикера, преди да приближат при олтара - Левит 10:9; и миряните се съветват от Св. Писание, да се въздържат от тези пития - Притчи 20:1 Притчи 23:31. Да подтикваме ближните си към пиянство, е грях, прокълнат от Бога - 2Царе 11:13; Ав. 2:15,16. Виж Вино.


« Назад