за Христос

Библейски Речник / Пиявица

Червей кръвопиец, който добре изобразява ненаситното сребролюбие - Притчи 30:15. Цицерон говори за пиявиците на общественото съкровище в Рим.


« Назад