за Христос

Библейски Речник / Пирам

Ярмутски цар, един от Аморейските военачалници по времето на Исус Навин - Исус Навиев 10:3.


« Назад