за Христос

Библейски Речник / Пиляк

Една хищна птица, поради което е причислена от Мойсей между нечистите птици - Левит 11:14. Виж Птици.


« Назад