за Христос

Библейски Речник / Пигар

Четвероного животно, от родът на дивите кози; вероятно е било един вид сайгак.


« Назад