за Христос

Библейски Речник / Пещера

Географското разположение на Юдея, много благоприятства за образуването на пещери, и цялата онази земя е пълна с подземни дупки, някои по-големи, а други по-малки. Тези пещери са служили за жилища, за убежище, и за гробища. Така след съсипването на Содом, Лот живял с дъщерите си в една пещера - Битие 19:30. Петра в Едом е бил град с много пещери - Еремия 49:16; Авдий 3 ст. В близките на Хеврон места, бедните жители и сега живеят в пещери, като пасат стадата си. Естествените пещери, понякога са били разширявани, а изкуствени пещери са се правели за убежище и защита - Съдии 6:2; 1Царе 13:6; Исая 2:19; Еремия 41:9. Пещерите в Махпелах, Енгади, Кармил и Одолам още съществуват.


« Назад