за Христос

Библейски Речник / Петокнижие

Виж Мойсей.


« Назад