за Христос

Библейски Речник / Пепел

Покаяние във вретище и пепел, или лягане посред пепел, бе един външен знак на печал за грях или на скръб във време на беда. Ние го намираме употребен от Йов (2:8); от много евреи във време на голям страх - Естир 4:3; и от царя на Ниневия - Й-а 3:6. Пепелта на една червеникава юница се е употребявал за обредно очищение от грях - Числа 19гл.


« Назад