за Христос

Библейски Речник / Пелин

Едно много горчиво растение, символ на всичко, което е вредно и гибелно - Второзаконие 29:18; Еремия 9:15. Сетнините от порочните наслади, са "горчиви като пелин" - Притчи 5:3,4; неправдата и притеснението, са като пелин и жлъчка - Амос 5:7 Амос 6:12. Звездата наречена "Пелин" - Откровение 8:10,11, обозначава някой могъщ княз или някаква въздушна сила, наказателя на едно голямо число нечестиви. Сравни Даниил 10:20,21; Исая 14:12.


« Назад