за Христос

Библейски Речник / Патрос

Едно от трите стари разделения на Египет, именно, Горен или Южен Египет, за който Езекил говори, като първото обиталище на египтяните; както и действително бяха Етиопия и Горен Египет. Старите му жители, наричани Патрусими, бяха потомци на Мицраим - Битие 10:14. Виж Египет.


« Назад