за Христос

Библейски Речник / Анер

I. Един от съюзниците на Авраам в преследването на Ходолгомор, и в избавлението на Лот - Битие 14:13.

II. Град на Левитите в Манасия - 1Летописи 6:70.« Назад