за Христос

Библейски Речник / Паметописец

Един писар в Царския Двор, който записвал събитията на Юдейското царство - 2Царе 8:16; 3Царе 4:3; 4Царе 18:18.


« Назад