за Христос

Библейски Речник / Падан-арам

Полета на Арам или Сирия - Битие 25:20 Битие 28:2 Битие 31:18, или само Падан - Битие 48:7, полето за различие от "планините" на Арам - Числа 23:7. Виж Месопотамия и Сирия.


« Назад