за Христос

Библейски Речник / Очистилище

Покривът на Ковчега на Завета. Еврейската дума значи покрив, но внушава мисълта за покриване или очищение на греховете - Псалми 32:1. Очистилището се е приближавало само от първосвещеника, и не без кръвта на очищението, за да означи, че Божествената милост се придобива само чрез Христовата кръв - Римляни 3:25.


« Назад