за Христос

Библейски Речник / Оцет

Произведение от второто или оцетно врене на винните пития. Думата оцет, понякога означава рядко, кисело вино, което много се е пиело от работниците и от Римските войници - Числа 6:3; Рут 2:14; 2Летописи 2:10; Йоан 19:29. Виж Жлъчка. Другаде той означава обикновеният рязък оцет, който достави на премъдрия Соломон две важни изяснения - Притчи 10:26 Притчи 25:20.


« Назад