за Христос

Библейски Речник / Офра

I. Един град на Вениаминовите синове, който Евсевий предполага, че е бил пет мили на изток от Ветил; близо до това място се намира сега селото Таибе, на един висок хълм - Исус Навиев 18:23; 1Царе 13:17.

II. Един град на Манасия, където живееше Гедеон, и където след смъртта му, неговия ефодът суеверно се обожаваше - Съдии 6:11-24 Съдии 8:27.« Назад