за Христос

Библейски Речник / Офил

Една част от Ерусалим, близо до храма, и следователно заемана от Нетинимите - Неемия 3:26,27 Неемия 11:21. Вижда се, че е била обградена със стени и укрепена с як стълб - 2Летописи 27:3 2Летописи 33:14, и се мисли, че е същата онази, която в Михей 4:8, се нарича "укрепление", (на евр. Офел). Твърде малко съмнение има, че името принадлежи на най-долния хълм, който се свързва с хълма Мория. Мястото Офил, е двеста лакти широко, и се простира на хиляда и двеста лакти на юг, и завършва с една стръмнина, четиридесет или петдесет крака над къпалнята Силоам. Отделена е от планината Сион на запад чрез долината Тиропиеон, и сега се употребява за произвеждането на маслини, смокини и други плодове.


« Назад