за Христос

Библейски Речник / Отрасъл

Както дърветата, обозначават в преносен смисъл велики мъже и князе, така и отрасли, клонове и растения означават чадата им. Христос се нарича "отрасълът", "пръчката от Есеевия пън", и "отрасълът от корените му" - Исая 11:1 Исая 53:2; Захария 3:8 Захария 6:12; понеже е царски потомък от Давидовия дом - Еремия 23:5 Еремия 33:15.


« Назад