за Христос

Библейски Речник / Отмъщение

Отмъщение, мъст, във Второзаконие 32:35; Римляни 12:19; Евреи 10:30; Юд. 7 ст., и в Деяния 28:4, значи въздаяние за злина, наказание за сторено зло - особено право на Бога, в което се намесваха отмъстителите; макар и мнозина да предполагат, че с думата отмъщение, островитяните са означавали богинята на правосъдието Дихе, която гърците и римляните, са считали за дъщеря на Юпитер, и от която се страхували, като от едно независимо, справедливо и неукротимо божество.


« Назад