за Христос

Библейски Речник / Отец

Отец, или баща, често има значението на прадядо, прародител, основател - Битие 4:20,21; Йоан 8:56; Римляни 4:16. Йосиф е бил отец на Фараона - Битие 45:8, т.е., негов съветник и велможа. Бог е Отец на човеците, защото е техен Създател - Второзаконие 32:6; Исая 63:16 Исая 64:8; Лука 3:38. Но понеже сме нарушили правата на чада с прегрешенията си, то ние можем да наричаме Бога "Отец", само чрез Исус Христос - Йоан 20:17; Римляни 8:15-17.

В Патриархалните времена, бащата е бил господар, и съдник на семейството си, и е упражнявал кажи-речи неограничена власт над челядта си. Синовното непослушание и неуважение към родителите, са се считали за голямо престъпление. Според Мойсеевият закон, някои постъпки на децата, са били престъпления, които са се наказвали със смъртно наказание - Изход 21:15,17; Левит 20:9; и бащата е бил длъжен да предаде на смърт упорития си и непокорен син в общонародното съдилище - Второзаконие 21:18-21. Виж Майка.« Назад