за Христос

Библейски Речник / Отговарям

Освен общата употреба на тази дума, в смисъл на давам отговор на питане, тя се употребява много често в Библията, като следва еврейските и гръцките наречия, в смисъл на говоря; което значи просто, че някой започва или отново започва да говори след прекъсване - Захария 3:4 Захария 6:4; Матей 11:25 Матей 12:38; Лука 7:40. Тя значи още, ответно пеене - 1Царе 18:7; или даване сметка за себе си в съд - Битие 30:33; Йов 9:3.


« Назад