за Христос

Библейски Речник / Остен

Непокорният вол, с ритане срещу остена, навлича повече щета на себе си. От тук и притчата Срещу остен не се рита, която се среща в гръцкия, латинския и еврейския езици, и се прилага за онези, които се противят на законната власт, или на Бога - Деяния 9:5 Деяния 26:14. Виж Вол.


« Назад