за Христос

Библейски Речник / Оронаим

Моавски град, южно от река Арнон - Исая 15:5; Еремия 48:3,5,34. Вероятно Оронецът Санавалат, е бил роден в този град - Неемия 2:10,19 Неемия 13:28.


« Назад