за Христос

Библейски Речник / Орив

Двама Мадиамски началници, заробени след победата на Гедеон, и убити на местата, където те бяха избягали, и които после, за техен спомен, се нарекоха "скалата Орив" и "лина Зив" - Съдии 7:25. Тяхното наказание, предсказва наказанието на всичките Божии неприятели - Псалми 83:12; Исая 10:26.


« Назад