за Христос

Библейски Речник / Анатот

Един от градовете дадени на свещениците във Вениамин. Според Робинсон той е днешното село Аната, на около четири мили североизточно от Ерусалим - Исус Навиев 21:18; 1Летописи 6:60. В него се родил пророк Еремия - Еремия 1:1 Еремия 32:7. Народът му обаче отхвърлил думите му и искал да го убие - Еремия 11:21.


« Назад